Szanowni Pacjenci

Od kilku miesięcy borykaliśmy się z ekstremalnie trudną sytuacją finansową w spółce Centrum Daring. Miała ona korzenie w chęci zapewnienia Państwu jak najwyższych standardów usług przy umiarkowanym poziomie cen. Spółka od wielu lat zawsze przynosiła umiarkowane straty, ale po odejściu od nas kluczowych pracowników i części klientów sytuacja stała się dramatyczna. Obcinanie kosztów, kampanie promocyjne jak i niestandardowe rozwiązanie oraz nawet próba zmiany profilu ośrodka nie dała satysfakcjonujących rezultatów. Pomimo nakładów finansowych, wielu prób i działań naprawczych ze strony zarządu jak i starań pracowników przedstawione problemy oraz kryzys ekonomiczny skutecznie uniemożliwiły dalsze funkcjonowanie ośrodka.

Z ogromną przykrością jesteśmy zmuszeni poinformować Państwa iż Spółka zmuszona jest z dniem 30 listopada 2012 roku zakończyć działalność operacyjną.

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi Północ złożyliśmy wniosek o ogłoszenie upadłości Spółki. Sygnatura sprawy to IX GU 92/12.

 

Z wyrazami szacunku,
Zarząd